Spoštovani obiskovalci, v Skupini Salus smo 15.01.2024 spremenili domeno in prenovili celostno grafično podobo. Od sedaj smo dosegljivi z mednarodno končnico salus.eu.

Koledar objav

Načrtovane periodične objave za leto 2024

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih SALUS, Ljubljana, d.d. javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.

Vrsta objave Predvideni datum objave
Izredna skupščina delničarjev 05.01.2024
Objava Sklepov izredne skupščine delničarjev 05.01.2024
Presečni datum za izplačilo vmesne dividende 10.01.2024
Izplačilo vmesnih dividend 11.01.2024
Začetek tihega obdobja 26.02.2024
Objava Letnega poročila za leto 2023 11.03.2024
Objava Izjave o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 11.03.2024
Objava Sklica 39. redne seje skupščine delničarjev 11.03.2024
39. redna seja skupščine delničarjev 12.04.2024
Objava Sklepov 39. redne seje skupščine delničarjev 15.04.2024
Presečni datum za izplačilo dividend 24.04.2024
Izplačilo dividend 26.04.2024
Začetek tihega obdobja 01.05.2024
Objava Poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2024 15.05.2024
Začetek tihega obdobja 16.08.2024
Objava Polletnega poročila o poslovanju za leto 2024 30.08.2024
Začetek tihega obdobja 01.11.2024
Objava Poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2024 15.11.2024
Objava Plana poslovanja Skupine SALUS za leto 2025 23.12.2024
Scroll to Top