Spoštovani obiskovalci, v Skupini Salus smo 15.01.2024 spremenili domeno in prenovili celostno grafično podobo. Od sedaj smo dosegljivi z mednarodno končnico salus.eu.

Zgodovina

Pred več kot 50 leti, leta 1969, je bila ustanovljena družba SALUS, Ljubljana, d.d. Z močno voljo, trdim delom in nenehnim razvojem smo skozi desetletja zgradili trdno in dobro stoječo skupino družb, Skupino Salus. Stavimo na tradicijo, znanje in hitro odzivnost na spremenljive razmere na trgu.

Ponosni smo na Skupino Salus, kakršna je danes, tako pa je tudi zato, ker v nas verjamete Vi.

zgodovina-1

Zavezani kakovosti, skladnosti poslovanja in družbeni odgovornosti ter usmerjeni k uresničevanju pričakovanj naših poslovnih partnerjev, lastnikov in zaposlenih uresničujemo svoje poslanstvo že pol stoletja. Spremembe so naša stalnica in v zgodovini Skupine Salus so se zvrstili številni pomembni mejniki. Ponosni smo na naše poslovne uspehe, dolgoročne poslovne odnose z našimi partnerji, strokovno usposobljenost in zavzetost naših zaposlenih ter nenazadnje na rast in poslovni ugled Skupine Salus.

Na trdnih temeljih zgodovine z jasno vizijo zremo v prihodnost.

2019

Pripojitev družbe Medika Internacional in družbe Carso Internacional v družbo Carso Internacional

Leta 2019 je bila zaradi lažjega in preglednejšega poslovanja v Severni Makedoniji izvedena pripojitev družbe Medika Internacional DOOEL k družbi Carso Internacional DOOEL. Obe družbi sta v 100-odstotni lasti družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

2019

2019

Prevzem družbe Sanolabor in širitev dejavnosti v maloprodajo

Prevzem družbe Sanolabor, d.d., je skladen z razvojno strategijo Skupine, ki predvideva širitev dejavnosti tako v Sloveniji, kot regionalno v JV Evropi. Proizvajalcem in dobaviteljem je omogočen dostop do maloprodajnega trga prek največje verige specializiranih trgovin Sanolabor.

2019

2017

Ustanovitev družbe Carso Cro, Hrvaška

Razširitev marketinških aktivnosti in aktivne prodaje na Hrvaško.

2017

2015

Ustanovitev družbe Carso Internacional, Severna Makedonija

Razširitev marketinških aktivnosti in aktivne prodaje v Severno Makedonijo.

2015

2014

Prevzem severno makedonske družbe Medika Internacional

Razširitev distribucijskih aktivnosti v Severno Makedonijo.

2014

2013

Končana izčlenitev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je uspešno zaključila proces izčlenitve veletrgovske dejavnosti z ustanovitvijo nove družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o., ki je 1. avgusta 2013 pričela s poslovanjem. Izčlenitev je del dolgoročne poslovne strategije družbe SALUS, Ljubljana, d.d. z namenom, da se vse veleprodajne dejavnosti in sredstva prenesejo na družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

2013

2011

Prevzem družbe Carso, d.o.o.

Razširitev poslovanja na področje marketinga in aktivne prodaje.

2011

2011

Dograditev novega poslovno-skladiščno-distribucijskega centra in preselitev v nove prostore

Gradnja, s katero je Salus pričel v jubilejnem letu 2009, je uspešno zaključena. Salus z novim centrom z velikimi prostorskimi zmogljivostmi in najsodobnejšo tehnološko opremljenostjo (visoko avtomatizirano skladišče s celovito informacijsko podporo in povezavo s poslovnim informacijskim sistemom) postavlja temelje za nadgraditev svoje poslovne odličnosti, dodatno izboljšanje svojih storitev in nadaljnji razvoj družbe.
2011

2009

Pričetek gradnje novega poslovno-skladiščno-distribucijskega centra na novi lokaciji

V jubilejnem letu 2009 družba prične z gradnjo novega poslovno-skladiščno-distribucijskega centra na Litostrojski cesti v Ljubljani.

2009

2006

Razširitev skladiščnih prostorov

Širitev poslovanja zahteva dodatne prostore za skladiščenje, ki jih družba uspešno pridobi in tako razpolaga s 7.500 m2 skladiščnih prostorov.

2006

2003

Pridobitev certifikata ISO 9001:2000

V juniju družba pridobi certifikat kakovosti za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000, ki postane temelj organizacije in delovanja družbe v prihodnje.

2003

2002

Uvedba sistema elektronskega naročanja

K hitremu in učinkovitemu prilagajanju storitev pričakovanjem in potrebam kupcev ter nadaljnjemu povečanju svoje konkurenčne moči pomembno prispeva uvedba elektronskega naročanja.

2002

1999

Uvedba novega, integriranega informacijskega sistema

Uvedba novega, integriranega informacijskega sistema še nadgradi v preteklem letu posodobljeno tehnologijo poslovanja. Družba s skoraj 100 zaposlenimi in 30-odstotnim deležem prodaje na slovenskem trgu zdravil se ob prehodu v četrto desetletje delovanja uvršča med najuspešnejše in najdonosnejše gospodarske družbe v Sloveniji.

1999

1998

Uvedba nove skladiščne tehnologije

Avtomatizirano skladišče, ki začne delovati v letu 1998, udejanji še en dosežek v vrsti zastavljenih ciljev, ki jih družba leto za letom visoko presega.

1998

1992

Delnica SALR začne kotirati na trgu vrednostnih papirjev, začetek lastne zunanjetrgovinske dejavnosti in vlaganj v širitev prodajne mreže lekarn

Prvi mesec leta zaznamuje začetek kotiranja delnice SALR na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev (od 16. 1. 1992 dalje). Začetek uvoza zdravil prek lastne zunanjetrgovinske dejavnosti in uresničevanje dolgoročne strategije naložb v širitev prodajne mreže lekarn v povezavi z javnimi zavodi in zasebnimi koncesionarji.
1992

1990

Salus postane ena prvih delniških družb

V iskanju rešitev za ohranjanje uspešnosti poslovanja iz preteklosti vodstvo družbe s polnim soglasjem vseh sodelavcev sprejme odločitev o privatizaciji družbe v družbeni lasti in jo uresniči v začetku leta 1990 na podlagi takrat veljavnega zakona o podjetjih. Družba kot delniška družba preide v last vseh zaposlenih in številnih nekdanjih sodelavcev in upokojencev ter poslovnih partnerjev.
1990

1987

Preselitev v nov in sodoben poslovni objekt

Zaradi povečevanja prometa se pojavi potreba po čimprejšnji razširitvi zmogljivosti družbe. Zamisel o izgradnji novega, večjega poslovnega objekta ob Mašera Spasićevi ulici se uresniči konec leta. Salus s preselitvijo v nov in sodoben poslovni objekt pridobi pogoje za uresničevanje vizije nadaljnjega uspešnega razvoja.

1987

1984

Ohranitev samostojnosti

Leto zaznamujejo politični pritiski za združitev z drugimi slovenskimi veledrogerijami. Vodstvu uspe ohraniti samostojen položaj družbe s podporo celotnega kolektiva.

1984

1980

Začetek poslovanja v lastnem objektu

V odkupljenem in prenovljenem objektu v Kamniški ulici Salus združi celotno dejavnost pod eno streho. Družba v tem času že uživa ugled zanesljivega in prijaznega poslovnega partnerja številnih domačih in tujih proizvajalcev farmacevtskih izdelkov ter pomembnega dobavitelja slovenskih bolnišnic in lekarn. V tem času je v družbi zaposlenih 85 delavcev.

1980

1970 – 1976

Hitra rast že v prvih letih poslovanja

Veledrogerija Salus že v prvih letih delovanja doseže hitro rast obsega poslovanja, predvsem s prometom uvoženih izdelkov. Uspešno poslovanje narekuje kadrovske in prostorske širitve.

1970 – 1976

1969

Ustanovitev nove veledrogerije Salus

Vodja komercialnega poslovanja v Kemofarmaciji, Smiljan Vranjek, v sodelovanju z direktorjem Krke, Borisom Andrijaničem, ustanovi novo veledrogerijo. Družba začne poslovati pod okriljem Krke. Konec leta je registrirana samostojna družba z imenom Salus in ob ustanovitvi zaposluje 13 delavcev.

1969
Scroll to Top