Spoštovani obiskovalci, v Skupini Salus smo 15.01.2024 spremenili domeno in prenovili celostno grafično podobo. Od sedaj smo dosegljivi z mednarodno končnico salus.eu.

Sistem upravljanja kakovosti

Sistem upravljanja kakovosti temelji na naši politiki kakovosti.

Ljudje so na prvem mestu

Zaposleni so glavni kapital družbe. Imajo ustrezno izobrazbo, usposobljenost, znanja, veščine in izkušnje, ki so jih dolžni stalno nadgrajevati. Vsak zaposleni prevzema odgovornost za kakovost in skladnost svojega dela. Skrb za zdravje, dobro počutje in varstvo pri delu so naša prva prioriteta. Kompetentni in zavzeti zaposleni skrbijo za zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev. Razumevanje njihovih potreb in pričakovanj je gibalo našega delovanja. Poudarek dajemo kakovostnemu sodelovanju. Na zaupanju in spoštovanju gradimo dolgoročne poslovne odnose. Skupaj uresničujemo naš slogan »Zdravje ljudi je najvišji zakon«.

Skladnost poslovanja

Naše vodilo je poslovati skladno. Sledimo najvišjim moralnim in etičnim standardom. Poslujemo v skladu z veljavno zakonodajo, standardi, internimi pravili in principi ter zahtevami zainteresiranih strani. Nadaljujemo dolgoletno tradicijo integritete in kredibilnosti. Prepoznavamo tveganja in priložnosti. Zavedamo se, da je odgovoren odnos do širše družbe velikega pomena.

Kakovostne storitve in izdelki

Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja učinkovito izvajanje naših procesov in posledično pričakovano kakovost storitev in izdelkov. Odločitve sprejemamo na osnovi dejstev, znanj in ocene tveganj. Postavljene imamo merljive cilje, katerih uresničevanje pomeni veliko zavezo.

Zavezanost k stalnemu izboljševanju

Razvijamo kulturo kakovosti in sistem vodenja, na podlagi katerega vsi zaposleni prispevajo k stalnemu izboljševanju. Na ta način ustvarjamo dodano vrednost za vse deležnike, dosegamo konkurenčno prednost, izboljšujemo učinek pri ravnanju z okoljem in zagotavljamo dolgotrajno uspešnost podjetja.

Trajnost

Stebri trajnosti so poslovati odgovorno, povezovalno in okolju prijazno, kar vključuje preprečevanje onesnaževanja, zmanjševanje ogljičnega odtisa pri opravljanju dejavnosti in v celotni verigi vrednosti od proizvajalca do pacienta ter učinkovito ravnanje s snovmi s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in uvajanju trajnostne embalaže. Naš namen je delovati za dobro slehernega posameznika, za družbo kot celoto in za naš skupni planet. Naša zaveza je biti transparenten in odgovoren poslovni partner, kot vitalni člen v celotni verigi delovati povezovalno in zagotavljati varno, kakovostno in pravočasno oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki ter skrbeti za okolju prijazen način poslovanja.
politika-kakovosti-1
Scroll to Top