Spoštovani obiskovalci, v Skupini Salus smo 15.01.2024 spremenili domeno in prenovili celostno grafično podobo. Od sedaj smo dosegljivi z mednarodno končnico salus.eu.

Storitve

Preverjanje avtentičnosti zdravil

Kot veletrgovec imamo vzpostavljen sistem za izvedbo storitve preverjanja avtentičnosti zdravil s preverjanjem zaščitnih elementov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/161 in Direktivo o ponarejenih zdravilih (FMD).

Avtentičnost zdravil lahko preverjamo na različnih točkah dobavne verige.

Zagotovimo lahko vzdrževanje art. 23 strank v evidencah matičnih podatkov o strankah, vhodno skeniranje identifikatorjev in/ali vzorčenje ter izločanje identifikatorjev iz baze podatkov, kadar je to primerno/potrebno (npr. izvoz, stranke iz člena 23, uničenje).

Vaš kontakt
sa.storitve@salus.eu

Scroll to Top