Spoštovani obiskovalci, v Skupini Salus smo 15.01.2024 spremenili domeno in prenovili celostno grafično podobo. Od sedaj smo dosegljivi z mednarodno končnico salus.eu.

Storitve

Farmakoekonomika

Glede na lokalno zakonodajo v okviru storitev farmakoekonomike partnerjem nudimo pomoč pri zagotavljanju optimalne cene zdravil in povračil stroškov s strani pristojnih inštitucij.

Poskrbimo za:

  • oblikovanje in prijavo veleprodajnih cen zdravil pri pristojnem organu: izračun najvišjih dovoljenih cen (NDC) in pripravo vlog za odobritev izredne višje dovoljene cene (IVDC),
  • aktivnosti vezane na razvrstitve zdravila na listo ZZZS: pripravo vloge in svetovanje v postopkih pogajanj in sporazumov ter vodenje postopkov vključno s pogajanji in pripravo sporazumov,
  • zagotavljanje ustreznih informacij, povezanih z ravnjo cen (vključno s scenariji oblikovanja cen) in morebitnih tveganj v procesu načrtovanja,
  • komuniciranje s pristojnimi organi – Javno Agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ostalimi pristojnimi inštitucijami v primeru drugih držav v regiji Srednja in Vzhodna Evropa.

Vaš kontakt
sa.storitve@salus.eu

Scroll to Top