Spoštovani obiskovalci, v Skupini Salus smo 15.01.2024 spremenili domeno in prenovili celostno grafično podobo. Od sedaj smo dosegljivi z mednarodno končnico salus.eu.

Kontakt

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana
Litostrojska cesta 46 A
1000 Ljubljana
Matična številka: 5002796
Davčna številka: 24360945
Id. št. za DDV: SI24360945
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, srg 199402010
Številka dejavnosti: 46.460 – Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali

Predsednik uprave:
mag. Žiga Hieng, CFA

Član uprave:
Gregor Jenko

Tajništvo uprave in stik z javnostjo:

Nina Tomšič
+386 1 589 91 42
+386 1 568 10 22
tajnistvo@salus.eu

Odnosi z vlagatelji:

Gregor Jenko
vlagatelji@salus.eu

Upravljanje z nepremičninami:

Aleš Cerkvenik
nepremicnine@salus.eu

SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o., Ljubljana
Litostrojska cesta 46 A
1000 Ljubljana
Matična številka: 6398707
Davčna številka: 81653506
Id. št. za DDV: SI81653506
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, srg 2013/27661
Številka dejavnosti: 46.460 – Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali

Tajništvo poslovodstva:
+386 1 589 91 42
+386 1 568 10 22
tajnistvo@salus.eu

Direktor:
mag. Žiga Hieng, CFA

Direktor:
Gregor Jenko

Razvoj poslovanja:
razvoj@salus.eu

Sektor komerciale:
sa.komerciala@salus.eu

Zastopstva:
info.lj@salus.eu

Maloprodaja:
info@sanolabor.si

Regulativa, farmakovigilanca:
+386 31 685 085
vigilanca@salus.eu

Razvoj kadrov:
kadri@salus.eu

Sektor kakovosti:
kakovost@salus.eu

Finance, računovodstvo, kontroling in administracija:
finance@salus.eu

Sektor logistike:
logistika@salus.eu

Sektor informatike:
informatika@salus.eu

Pooblaščena oseba za varstvo
osebnih podatkov:
dpo@salus.eu

Tržno komuniciranje:
marketing@salus.eu

Scroll to Top